KONGRELER ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK

Harran Üniversitesi Rektörü

KONGRELER DÜZENLEME KURULU

Dr. Huseyin ERIS, Harran University

Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Harran University 

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ, Harran University

Prof. Dr. Mustafa DENİZ, Harran University

Prof. Dr. Mahmut IŞIK, Harran University

Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Harran University
prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Harran University
Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Harran University

Prof. Dr. Murat SEVGİLİ, Harran University

Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ, Harran University

Doç. Dr. İsmail HİLALİ, Harran University

Doç. Dr. Hacı Mehmet BAŞKONUŞ, Harran University

Assist. Prof. Muntazir MEHDI, Pakistan Language Academy

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Şerif KURTULUŞ, Harran University

Dr. Ogr. Üyesi Mustafa Çelik, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm TOPTAN, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BÜYÜKASLAN, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi İ. Halil YASAK, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Reşat CEYLAN, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan GÜRSES, Harran University

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİ, Harran University

Dr. Ahmad S. FAKHEER, Jorden University 

Dr. Zeliha AYHAN, M. Akif. Inan Egitim ve Arastirma Hastanesi

Lect. Feray KABALCIOGLU BUCAK, Harran University

Öğr. Gör. M. Murat YAŞAR, Harran University

Öğr. Gör. Sinem BARUT, Harran University

Öğr. Gör. Osman ÖZKAN, Harran University

Öğr. Gör. Necla TOSMUR, Harran University

Öğr. Gör. Sabri KÜRKÇÜOĞLU, Harran University

Öğr. Gör. Şükran TAŞKIN, Harran University

Sonali MALHOTRA, Delhi Balbahtri Academy

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Dr. Abdullah ÖKTEM

Harran Üniversitesi

Dr. Adnan KİRMİT

Harran Üniversitesi

Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Amanbay MOLDIBAEV

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Dr. Armağan KONAK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü 

 

Dr. Bayram BOLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA

K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi

 

Dr. Botagul TURGUNBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dursun KÖSE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Esra SİVEREKLİ

Harran Üniversitesi

Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Gülgün ÖKTEM

Harran Üniversitesi

Dr. Hacer ÇORUH

Harran Üniversitesi

Dr. Hasan Büyükaslan

Harran Üniversitesi

 

Dr. Hüseyin ERİŞ

Harran Üniversitesi

 

Dr. İsmail HİLALİ

Harran Üniversitesi

Dr. İsmail Şah HAREM

Harran Üniversitesi

Dr. Kadir TUTKAVUL

Dumlupınar Üniversitesi

 

Dr. Kalemkas KALIBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Karligash BAYTANASOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. K.A.TLEUBERGENOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Keles Nurmaşulı JAYLIBAY

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Kulaş MAMİROVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Mahabbat OSPANBAEVA

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Maha Hamdan ALANAZİ

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

Dr. Mahmut IŞIK

Harran Üniversitesi

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Mehtap GÜL ALTAŞ

Harran Üniversitesi

 

Dr. Murat SEVGİLİ

Harran Üniversitesi

 

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR

Harran Üniversitesi

Dr. Metin ATEŞ

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. M. Akif ALTAY

Harran Üniversitesi

Dr. M. Ali ÇULLU

Harran Üniversitesi

 

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Dr. Mustafa DURGUN 

Harran Üniversitesi

Dr.  Müslüm TOPTAN

Harran Üniversitesi

Dr. Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU

Harran Üniversitesi

 

Dr. Nebiye YENTÜR DONİ

Harran Üniversitesi

Dr.  Nilgün PAKSOY

Harran Üniversitesi

 

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Oral OLTULU

Harran Üniversitesi

 

Dr. P.S. PANKOV

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Rustem KOZBAGAROV

M. Tınışbayev Kazak Araç ve İletişim Akademisi

 

Dr. Sarash KONYRBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. Salih MERCAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Serap SATIŞ

Harran Üniversitesi

Dr. Serap Kılıç Altun

Harran Üniversitesi

Dr. Şevket ÖKTEN

Harran Üniversitesi

Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr.  Tuba Rastgeldi Doğan 

Harran Üniversitesi

 

Dr. Vecihi SÖNMEZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Dr. Yang ZİTONG

Wuhan Üniversitesi

Dr. Zekai Öztürk

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

Dr. Zeynullina AYMAN

S. Toraygırov Pavlodar Devlet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Miman

Harran Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Büyükaslan

Harran Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arıkan

Harran Üniversitesi

 

ULUSLARARASI ŞANLIURFA KONGRESİ  - İNBAK