KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Prof. Dr. Hacer HÜSEYİNOVA

Dr. Mevhibe SAVAŞ

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Bilim ve danışma kurulunda yer almak isterseniz (en az Dr. ünvanı olanlar) lütfen CV'nizi adanakongresi@gmail.com adresine gönderiniz 

Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü

 

Dr. Baurcan BOTAKARAYEV

H.Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

 

Dr. Bayram BOLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Dursun KÖSE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Erciyes Üniversitesi

Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

Dr. Hüseyin ERİŞ

Harran Üniversitesi

Dr. Kenan İLARSLAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Dr. Keles Nurmaşulı JAYLIBAY

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Maira MURZAHMEDOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

KSÜ

Dr. Salih MERCAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

 

Dr. Vera ABRAMENKOVA

Rusya Aile ve Eğitim  Çalışmaları Enstitüsü

Dr. Zeynullina AYMAN

S. Toraygırov Pavlodar Devlet Üniversitesi

Dr. Şeyda Ferah ARSLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Murat KARA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Esra KIZILAY

Erciyes Üniversitesi

Dr. Ferdi AKBAŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Ahmet GÜMÜŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Tugay AYAŞAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Elvan CAFEROV

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Kongremize 6 farklı ülkeden davetli konuşmacılar iştirak edeceklerdir

 

ULUSLARARASI 5 OCAK KONGRESİ  - İNBAK