Bildiri Konuları

5 OCAK 2. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına açıktır

5 OCAK 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

Matematik

Mühendislik 

Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

 Ziraat

Veteriner Bilimi

Spor Bilimi

Yukarıdaki iki kongre birbirinden bağımsızdır. Kongre sonrası iki farklı akademik ISBN numarası ile iki farklı kongre kitabı yayınlanacaktır

5 OCAK 2. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

5 OCAK 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

ULUSLARARASI 5 OCAK KONGRESİ  - İNBAK