Bildiri özetlerinizi lütfen en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar

adanakongresi@gmail.com

adresine gönderiniz

 Özetlerinizde

Tüm yazarların

Ünvanı, isim, soyisim, çalıştığı kurum ve email adresleri bulunmalıdır.

Times New Roman 12 Punto, 1,25 satır aralığı ile yazınız

ULUSLARARASI 5 OCAK KONGRESİ  - İNBAK