Doçentlik ve Teşvik
Kongremiz uluslararası akreditasyona sahiptir.
Şu ana kadar 8 ülkeden başvurular alınmıştır
Doçentlik  kriterlerini karşılamaktadır