3. ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

KONGRE KONULARI

Kongremiz fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), matematik, mühendislik, sağlık bilimleri, ziraat ve veteriner bilimi, spor bilimlerinin tüm alanlarında yazılmış olan özgün çalışmalara açıktır.

SON BAŞVURU TARİHİ

15 Aralık 2021 tarihine kadar özet gönderebilirsiniz. Özet değerlendirmesi en çok 3 gün sürmektedir. Hakem raporları yazarla paylaşılmaktadır

KONGRE ÜCRETİ

Online Katılım: Tek bildiri ücreti -235 TL     İki bildiri ücreti- 385 TL

Yüz yüze katılım: Tek bildiri ücreti -300 TL     İki bildiri ücreti- 450 TL

Azerbaycan katılımcıları için tek bildiri 50 manat     İki bildiri ile 75 manat

DOÇENTLİK 

Kongremize 8 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler bizzat katılarak sözlü sunum yapacaklardır.

Kongre sonrası "sosyal bilimler ISBN" li kongre kitabı yayınlanacaktır. Kongremiz doçentlik  kriterlerini karşılamaktadır.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Bilim ve danışma kuruluna ana menüden ulaşabilirsiniz.

Kongre takvimi, kurallar ve diğer tüm bilgilere web sitesi ana menülerinden ulaşabilirsiniz