Bildiri özetlerinizi lütfen en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar

adanakongresi@gmail.com

adresine gönderiniz

 Özetlerinizde

Tüm yazarların

Ünvanı, isim, soyisim, çalıştığı kurum ve email adresleri bulunmalıdır.

Times New Roman 12 Punto, 1,25 satır aralığı ile yazınız

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, ingilizce özet eklenmesi zorunludur

Sosyal Bilimler şablon:                              Uygulamalı Bilimler şablon:

ULUSLARARASI 5 OCAK KONGRESİ  - İNBAK