top of page

YÜZ YÜZE KATILIM ŞARTLARI

Değerli katılımcılarımız

Kongremizde online sunumların yanı sıra yüz yüze sunumlara da yer verilecektir.

Bilindiği üzere kongre oturumları "disiplin ve konu" esaslı olarak düzenlenmekte, böylece aynı/benzer alanda çalışan bilim insanlarının bir birleri ile bir araya gelerek bilgi birikimleri ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Ancak pandemi sebebiyle tüm katılımcılar kongreye yüz yüze katılamayabilmekte, büyük çoğunluğu online katılım tercih etmektedir. Bu durumda yüz yüze oturumların disiplin/konu esaslı oluşturulabilmesi için aynı alandan yeterince başvuru alınamadığından yüz yüze oturumlar "multidisipliner" olarak tasarlanmakta ve farklı alanlardan katılımcıların aynı oturumda çalışmalarını paylaşmalarına imkan sağlanmaktadır.

Kongremize yüz yüze katılabilmek için ücret kısmında belirtilen "yüz yüze katılım" ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ödeme sonrası kongre koordinatörlüğümüzce çalışmanız programda yüz yüze oturumlara konulacaktır

bottom of page